0 artikler
0 kommentarer
Navn
Roald Steen
Om
PROFIL
RS Fugeservice er et firma, hvor vores målsætning er, at ingen opgave er for lille og ingen for stor.
For RS Fugeservice er det vigtigt, at vores kunder er tilfredse med det stykke arbejde, vi har udført.

Vi mener at den bedste anbefaling for fremtidige projekter/opgaver, er et fundament af solide projekter og tilfredse kunder bag sig. Det ved vi!

RS Fugeservice er et firma, hvor vores målsætning er, at ingen opgave er for lille og ingen for stor.

God service og højt kvalitetsniveau har været nøgleordene siden firmaets start, så De kan trygt overlade Deres næste opgave til os.
Vi er altid i løbende dialog med vores leverandører, for at sikre den optimale løsning hver gang.
GARANTIORDNING
Garantiordning - Fugebranchens Garantiordning dækker op til kr. 125.000.

RS Fugeservice ApS er medlem af FSO. Fugebranchens garantiordning er den eneste ordning i branchen, der garanterer for både materiale og arbejdsudførelse inden for sit felt. Dette er din bedste sikkerhed for håndværksmæssig korrekt udførte fuger og tætninger.
Fugebranchens Garantiordning omfatter både fugematerialer og fugearbejde udført af FSO entreprenører med fugematerialer fra FSO leverandører.

Ordningen dækker foruden selve fugearbejdet skader forårsaget af fugematerialer som følge af fabrikationsfejl ved anvendt fugemateriale eller forkert brugsanvisning for produktet, men ikke følgeskader, indirekte skader eller driftstab. Fugebranchens Garantiordning dækker op til kr. 125.000.

Branchen indestår for, at en forbrugers berettigede krav mod en FSO entreprenør eller en FSO leverandør altid bliver opfyldt.
Din sikkerhed

Ordningen er din sikkerhed for garanti på fugearbejde og materialer - også hvis et FSO medlem ikke kan opfylde sine økonomiske forpligtigelser.
Email
info@rsfugeservice.dk