General forsamling

24/02/2016 - 17:00

Kære Medlemmer

 

 

Generalforsamling !

 

På bestyrelsens vegne har jeg hermed fornøjelsen af at invitere til den 18. ordinære

Generalforsamling, som finder sted d. 24. februar 2016. I Appenæs forsamlingshus, Appenæs Bygade 101, 4700 Næstved kl. 17.00.

 

Generalforsamling kl. 17.00–18.00, gæstetaler fra kl. 18.15-18.50, og ca. kl. 19.00

Vores traditionsrige håndværkermenu.

 

Dagsorden:

 

 • Valg af dirigent.
 • Beretning om foreningens virksomhed.
 • Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
 • Valg af formand.
 • Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer.
 • Valg af 3 bestyrelsessuppleanter.
 • Valg af revisor
 • Valg af revisorsuppleant.
 • Fastlæggelse af kontingent og indskud.
 • Fastsættelse af honorarer, diæter og refusion af rejseudgifter.
 • Indkomne forslag, forslag til dette punkt skal være formanden i hænde senest d. 10-02-2015
 • Eventuelt

 

Af hensyn til bestilling af kuverter bedes alle der ønsker spisning tilmelde sig på www.byg-naestved.dk eller mail@tomrerhenrik.dk senest fredag d. 19. februar 2016.

(Tilmeldingen er bindende ved udeblivelse faktureres kuvertpris)

 

 

Med venlig hilsen og på gensyn d. 24-02-2016

 

 

p.b.v.

Henrik Dahl

Trackback from your site.

Hauge-byg ApS

Hauge-byg ApS er et tømrerfirma som sætter kvaliteten i højsæde. sammen med kunden løser vi opgaver skræddersyet til den enkeltes behov. Alle opgaver, store som små, udføres med samme engagement.