BoligJob-ordningen er tilbage

I Dansk Byggeri er der stor tilfredshed med udsigt til en fast og målrettet fortsættelse af reformarbejdet på beskæftigelsesområdet. Dansk Byggeri glæder sig særligt til en hurtig genindførelse af BoligJobordningen
Dansk Byggeri ser meget frem til at samarbejde om de temaer, som den nye regering har lagt frem som arbejdsprogram. Det gælder ikke mindst de klare signaler om at holde fast i den reformkurs, der er så tvingende nødvendig for et stærkere og mere konkurrencedygtigt Danmark.

– Det er en lille genistreg at placere Jørn Neergaard Larsen på posten som beskæftigelsesminister. Få kender området og medicinen bedre end han, og vi er ganske trygge ved den linje, der nu vil blive lagt på arbejdsmarkedsområdet, siger adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri i en kommentar til regeringsgrundlaget.

For Dansk Byggeri er der knyttet særlig tilfredshed til genindførelsen af BoligJobordningen, som ikke bare mange små og mellemstore byggevirksomheder i alle dele af landet har glæde af, men som ifølge Dansk Byggeri også har positive strukturelle effekter.

– I yderområderne er BoligJobordningen med til at løfte aktiviteten, men generelt har vi også her en ordning, som bidrager til at sikre ordnede forhold og bidrage til at realisere vores energipolitiske mål. Vi drøfter derfor gerne, hvordan ordningen kan fortsætte efter 2015, siger Lars Storr-Hansen.

For bygge- og anlægssektorens erhvervspolitiske rammer er der ressortmæssigt tale om spredt fægtning, men Dansk Byggeri har en klar forventning om, at bygge- og anlægsbranchens forhold samlet set kommer højere op på dagsordenen.

– Både Transport- og bygningsministeriet, Erhvervs- og vækstministeriet samt Energi-, klima- og forsyningsministeriet vil blive centrale i forhold til bygge- og anlægsbranchens erhvervsvilkår. Vi noterer os, at der er fokus på såvel bygninger som forsyning i de nye ressortområder, siger Lars Storr-Hansen og slutter:

– Vi noterer os med tilfredshed, at regeringen sætter en hæl i forhold til skattestigninger, og i Dansk Byggeri er vi nu mere end klar til at give et godt og konstruktivt med- og modspil, og hilser den nye regering velkommen. Vi ser frem til samarbejdet og til at få alle i arbejdstøjet så hurtigt som muligt.

Kontakt
Adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri, telefon 41 19 33 04
Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32Related: my squishmallow collection, why does connie show up to mr gardner’s house, water protection minecraft origins mod, ceo of orthopedic associates of dutchess county, how tall was moses, best stock warrants to buy 2022, yorkie rescue st petersburg florida, university of richmond tennis camp 2022, campbell’s soup commercial 1960’s, california bans pledge of allegiance 2020, mr and mrs green yorkshire vet daughter, terri lee parker missing mom update, harry runs away as an animagus fanfiction, gemini woman and taurus woman friendship compatibility, odeon interview what to wear,

Continue Reading